Drukkerij wordt bedrijfsverzamelgebouw
De Katholieke Arbeidersvakbond (KAB) vestigde aan het begin van de 20e eeuw haar hoofdkantoor in Utrecht. Omdat propaganda ontzettend belangrijk was voor de vakbond, besloot ze in 1918 ook een eigen drukkerij op te richten. Deze werd gebouwd in de toen nieuwe wijk Ondiep. Drukkerij Lumax (vrij vertaald: Licht) drukte allerlei vakbondsbladen, katholieke periodieken, boeken en nog veel meer. In de jaren dertig haalde ze ook de katholieke Volkskrant in huis en het beroemde kunstenaarstijdschrift De Gemeenschap. De drukkerij werd meerdere malen uitgebreid en leidde een zeer succesvol bestaan. Na de Tweede Wereldoorlog werd het minder: de Volkskrant was naar Amsterdam verhuisd en de ontzuiling maakte dat de rooms-katholieke vakbond uiteindelijk zou opgaan in het FNV. De rooms-katholieke drukkerij Lumax hield eind jaren zeventig op te bestaan en het gebouw werd in gebruik genomen door een andere drukkerij. In 1998 verliet de laatste drukker het pand, met name omdat de drukkerij steeds minder goed kon functioneren midden in de woonwijk. Het gebouw kwam leeg te staan en werd verkocht aan een projectontwikkelaar die het pand wilde slopen om er woningen voor terug te bouwen. De kleinzoon van de eerste directeur van de drukkerij zette zich persoonlijk in om het gebouw te behouden en daarmee een stuk geschiedenis van de stad en van de katholieke vakbond overeind te houden. Hij wist de gemeente te overtuigen dat behoud van het karakteristieke gebouw een meerwaarde betekende voor de wijk en voor de stad. Op 15 maart 2000 werd het gebouw door het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht (OGU) overgenomen van de ontwikkelaar en werd er begonnen aan de plannen voor herontwikkeling. Op basis van een marktonderzoek werd er gekozen voor de verbouw tot bedrijfsverzamelgebouw voor (door-) startende ondernemers in de zakelijke dienstverlening uit de Westflank. In maart 2004 hebben de eerste huurders zich gevestigd in Lumax en eind juni is het pand officieel geopend. Door de herontwikkeling van Lumax is er een indrukwekkend pand voor de stad behouden gebleven en is er ruimte gemaakt voor betaalbare kantoorruimte in de zakelijke dienstverlening.

Beheer binnen LUMAX

Het facilitaire beheer en de exploitatie van LUMAX wordt verzorgd door Young Group. Heeft u wensen, vragen, klachten of opmerkingen? Wij horen het graag! Ook informeren we u graag over de mogelijkheden voor het huren van een kantoorruimte in LUMAX. U kunt contact opnemen met ons beheerteam via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.