Kom in contact met Lumax Utrecht

Selectiecriteria gegadigden

De verhuurder geeft voor wat betreft het aangaan van een huurovereenkomst voorkeur aan de gegadigde die:
•           bereid is om de huurprijs en bijkomende kosten te betalen en hiertoe (aantoonbaar) de mogelijkheden heeft
•           een bedrijfsvoering heeft die past binnen Lumax als kantoorverzamelgebouw gericht op startende en kleinere ondernemingen
•           te goeder naam en faam bekend staat (een Bibob-onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure)
 
Indien er meerdere gegadigden zijn die aan bovenstaande criteria voldoen, dan zal de verhuurder een overeenkomst sluiten met de gegadigde die het eerst schriftelijk bevestigt de huurovereenkomst aan te willen gaan en de huurovereenkomst (conform het standaard voor Lumax geldende model) ondertekent. Iedere huurovereenkomst komt tot stand onder het voorbehoud van goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Utrecht.

Contactgegevens

Bedrijfsverzamelgebouw Lumax
Ondiep Zuidzijde 6
 
3551 BW Utrecht
 
030 - 2456000 / Receptie
 
0172 - 745085 / Beheer
 
beheerlumax@younggroup.nl
 
www.younggroup.nl

Beheer

De receptiediensten en het commercieel beheer van Lumax worden uitgevoerd door Young Facility.

Young Facility is onderdeel van Young Group, een facilitair dienstverlener van operationeel tot strategisch niveau met de focus op vastgoed en onderwijs. Actief in facilitair management, coördinatie en uitvoering door met opdrachtgevers, naast de dagelijkse praktijk, mee te denken over de toekomst. Young Facility biedt specialistische facilitaire dienstverlening die passend is bij de gewenste servicebehoefte en het optimaliseren en ondersteunen van de bedrijfsvoering. Meer informatie is te vinden op www.younggroup.nl.