Lumax Utrecht Privacy Statement

Privacy statement

De gemeente Utrecht is eigenaar van Lumax. Wij verwerken de (persoons)gegevens die u invoert bij uw informatieaanvraag en/of verstrekt bij het (voornemen tot het) aangaan van een huurovereenkomst. Dit betreft: bedrijfsnaam, logo, voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres van (de vertegenwoordiger(s) en/of bestuurder(s) van) (potentiele) huurders van Lumax. Wij gebruiken de gegevens voor informatieverstrekking, bezichtigingsafspraken, huurvoorstellen, huurovereenkomsten en de volledige uitvoer daarvan, waarvoor de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is. Indien dit in het kader van het voorstaande nodig is, dan delen wij uw gegevens met in- en externe Lumax samenwerkingspartners. De bedrijfsnaam van een huurder van Lumax wordt geheel vrijblijvend op www.lumax-utrecht.nl worden vermeld. Betrokkenen hebben het recht om ons te verzoeken inzage te verlenen in hun verwerkte gegevens en/of te verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Op overige punten wordt het privacybeleid van de gemeente Utrecht gevolgd. U kunt dit beleid vinden op www.utrecht.nl/privacy. U kunt hier onder andere vinden hoe u uw rechten uit kunt oefenen en hoe u met de gemeente Utrecht in contact kan komen over de verwerking van uw gegevens.